Om oss

Scandiafisk AB är ett serviceföretag inom affärsgåvomarknaden. Verksamheten är inriktad på affärsgåvosegmentet delikatesser och cookshop och riktar sig mot företag i Sverige men även utomlands. Ca 90% av försäljningen är inriktad mot segmentet julgåvor.

Scandiafisk lanserade det nya affärskonceptet gåvokort år 2006 samtidigt gjordes stora investeringar i IT-system och logistik för gåvokortsverksamheten och testlansering skedde. Som ett led i produktutvecklingen gjordes under dessa år en omfattande utveckling av logistiksystemet Solution för att ytterligare optimera kedjan från försäljning till leverans och uppföljning.

Kärnvärden i vår verksamhet, vilka vi önskar att förmedla till våra kunder är:

 • Långsiktighet
 • Personlig service
 • Trygghet
 • Tradition
 • Kvalitet
 • Tillgänglighet

 


Viktiga milstolpar

 • 1983 – Scandiafisk AB bildas
 • 1991 – Julkatalogen ”En godare jul” lanseras som ett avgränsat varumärke för julgåvor
 • 1993 – Bolaget ändrar namn till Delicard AB och Scandiafisk är en bifirma med ett avgränsat sortiment
 • 2002 – ”Affärsområdet” Scandiafisk förvärvas av Medialaget Lundgren AB som senare bytte namn till Scandiafisk AB.
 • 2003 – Delikatessförsäljning till Tyskland, England och Italien tar fart
 • 2003 – Webbutikerna www.scandiafisk.se, www.engodarejul.se, www.scandiafisk.com och www.scandiafisk.de lanseras
 • 2004 – Bolagets lagerhållning och packning utlokaliseras till BD Fisk AB i Sundsvall.
 • 2006 – Första testlansering av gåvokorten ”Surprise”, ”Supreme” och ”Select”.
 • 2007 – Första stora lanseringen av våra gåvokort
 • 2008 – Fördubblade försäljningen av gåvokorten
 • 2010 – Verksamhetsåret 2010 har vi kunnat konstatera att lanseringen har gett gott resultat med ökad försäljning varje år sedan start.
 • 2011 – Lanserar vi ” Select Europe” ett gåvokort på Engelska.
 • 2012 – Lanseras våra nya hemsidor www.engodarejul.se och www.scandiafisk.se
 • 2013 – Startar vi Scandiafisk i Stockholm AB

 

Affärsidé
Vi levererar högkvalitativa och exklusiva affärsgåvor i form av delikatesser och kökstillbehör, till företag i Sverige och utomlands. Leveransen präglas av hög service och avancerade systemlösningar som ger kunden valfrihet och snabbhet. Vi har två affärs områden, gåvokort och delikatess jullådor.

Organisation

 • VD – Robert Bengtsson